Řiďte procesy a inovujte s IQ Management

procesy a inovace

„Pryč s klímotem již u kormidla lodi: kdo chvíli stál, již stojí opodál,“ napsal Jan Neruda ve Zpěvech pátečních. Pro firemní procesy to platí i dnes.

Řiďte snadno procesy

Většina organizací má propracovaný systém svého řízení. Tvoří ho kombinace pravidel, pravomocí, směrnic a rozpočtů v papírové či elektronické podobě. Někdy jsou určité postupy dány tak nějak zvykově. Informace či pravidla jsou na různých místech, v různé formě a jednotliví zaměstnanci je v různé míře dodržují, podle toho, jak oni sami chápou jejich priority a vykládají si jejich význam. Pokud je ovšem vůbec znají.

Na první pohled je jasné, že řídit tímto způsobem firmu je velmi složité, i kdyby všechna pravidla a postupy byly naprosto správné. Proto jsme uvedli na trh řešení IQ Management vhodné i pro menší a střední firmy, které jim pomáhá řídit snadno a přehledně procesy díky elektronickým dokumentům a šablonám pro jejich efektivní tvorbu, správu a distribuci.

Systém IQ Management zachovává stávající procesy, je snadný na implementaci i obsluhu. Umožňuje řízení a kontrolu firemních procesů včetně nákladů v reálném čase na základě aktuálních informací. Zaručuje bezpečnost dat a uchování osobních údajů v souladu s GDPR.

Mějte inovace pod kontrolou

Bez inovací každá firma chátrá. To si dnes již uvědomují téměř všichni, avšak v praxi je k inovacím přistupováni nahodile a nesystematicky. Přínos pro firmu tak bývá velmi omezený. Inovace jsou přitom stejně důležitý proces jako třeba účetnictví a zasluhují si podobně systematický přístup.

V rámci řešení IQ management využíváme nejmodernější přístupy Adaptive Case Managementu, abychom shromažďovali nové myšlenky a postupy z celé organizace, zpracovávali je a ty nejlepší řízeně implementovali do firemních procesů na všech úrovních.

Tímto způsobem máte jistotu, že žádný dobrý nápad nezapadne a váš business bude dlouhodobě růst.

Výhody řízení pomocí IQ Management

  • Vedení firmy má aktuální data o stavu ve firmě a můžete ho aktivně ovlivňovat.
  • Informace jsou zobrazeny v přehledném reportingu.
  • Manažerské přehledy vedou přes účetní a rozpočtové kategorie.
  • Systém přenáší know-how jednotlivých pracovníků na celou organizaci.
  • Uživatel pracuje se známým rozhraním na bázi Excelu.
  • Uživatel vidí jen ty informace, které vidět má.
  • Veškerá data jsou zabezpečena proti neoprávněnému přístupu.
  • Lze snadno přidávat dokumenty či procesy, měnit je nebo upravovat.
  • Roste spokojenost zákazníků a zlepšují se ekonomické výsledky firmy.

Díky uživatelsky příjemnému rozhraní IQ Management na bázi Excelu i vysoké flexibilitě celého systému je možné ho implementovat bez vlivu na běžný provoz organizace. Ta získá rychlejší a transparentnější řízení procesů a inovací, vyšší spokojenost zákazníků, aktuální výnosy a náklady jsou zcela pod kontrolou managementu a veškerá data jsou zabezpečena včetně požadavků GDPR na ochranu osobních údajů.

Author: Petr Novák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *