Jak řídí úspěšní?

faktory úspěchu

Liší se nějak úspěšné firmy od těch méně úspěšných v řízení? Faktorů úspěchu je celá řada a úroveň managementu je samozřejmě pouze jedním z nich. Dokonce se dá říci, že pokud máte opravdu „cool“ produkt, bude vám zákazník ochoten tolerovat i drobné nedostatky, jako např. opožděné dodání, menší dostupnost nebo neprofesionalitu pracovníků. Vše má ale své meze. Pokud nemáte monopol, dříve nebo později přijde konkurence s podobným produktem, ale větším rozsahem služeb, větší spolehlivostí, jasně nastaveným a plněným očekáváním. Pokud nemáte dobře nastavené řízení, můžete si toho všimnout až v okamžiku, kdy má konkurence již značný náskok, zatímco vy díky odlivu zákazníků již nemáte prostředky tento náskok dohnat.

Dlouhodobý úspěch je postaven na třech základních pilířích:

  • Dobrý produkt a podpora celého jeho životního cyklu
  • Spolehlivost ve všech interakcích se zákazníkem i partnerem
  • Inovace a trvalé zlepšování

Hlavními ingrediencemi všech těchto pilířů jsou invencedisciplína. Obojí je velmi individuální záležitost, ale zatímco invenci lze pouze podněcovat, disciplínu je možné velmi efektivně řídit.

Ďábel se skrývá v detailech řízení

A v čem je tedy ten rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými organizacemi? V těch úspěšných jsou lidé, kteří věnují pozornost detailůmřídí business procesy, jak uvnitř, tak i směrem na venek. Ve všech organizacích platí, že pracovníci věnují pozornost tomu, na co klade důraz jejich nadřízený. Proto je potřeba, aby management věnoval pozornost i detailům. To ale samozřejmě není možné dělat neustále – manažerský čas také něco stojí a musí se věnovat mnoha otázkám. Proto je potřeba nastavit dobré mechanismy řízení.

A jak to tedy dělají Ti, kteří dlouhodobě sklízejí úspěch?

Kromě toho, že se snaží znát potřeby a uvažování zákazníka a na to přesně cílit svoje produkty a služby, snaží se také o to, aby i jejich vnitřní organizace mohla být jejich „výkladní skříní“ a to následujícími kroky:

  • Analyzují a navrhují přesný průběh procesů, které mají významný vliv na vztahy se zákazníky, vztahy s partnery i vztahy se zaměstnanci
  • Neustále hledají optimální průběh procesů tak, aby byly co nejefektivnější a zároveň spolehlivé
  • Nastavují si kontrolní mechanismy a zpětnou vazbu, aby měli dostatečnou reflexi Pravidelně se vrací k hodnocení i již zaběhlých věcí a snaží se o trvalé zlepšování

Ve všech těchto bodech pomáhá procesní řízení.

Společnost IBPM Solutions s.r.o. se specializuje na procesní řízení. Pokud chcete řídit jako úspěšní, kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme všechny vaše dotazy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *