O projektu

Co je Aliance pro inovaci?

Jsme sdružení firem, které chápe inovaci jako nejefektivnější způsob, jak neustále zlepšovat vaši pozici na trhu. S inovací pomáháme především menším a středním firmám, které v mnohém mívají oproti velkým firmám ztíženou situaci. Přitom právě menší a střední firmy potřebují inovaci nejvíce, aby mohly úspěšně konkurovat těm velkým.

Proč Aliance vznikla?

Aliance pro inovaci vznikla jako odpověď na vlastní potřebu inovovat s maximálním výsledkem při vynaložení co nejmenšího objemu zdrojů. Jsme tým specialistů v různých oblastech a společně vám přinášíme ucelené inovační řešení. Dokážeme rozpoznat překážky, najít správnou cestu a pomoci vám odbrzdit rozvoj vaší firmy.

Naším cílem je vám porozumět a následně vás provést bezpečně celým inovačním procesem, který se bude věnovat přesně tomu, co vaše firma potřebuje inovovat nejvíce.

Nejen to: dokážeme vaši inovaci podpořit i finančně a to prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Přijďte si s námi o inovaci ve vaší firmě třeba jen nezávazně popovídat na nejbližší akci, kterou pořádáme.