Procesy v inovacích.

procesy v inovacích

Jak řídit inovace? S pomocí procesů.

Dnešní svět se vyznačuje neustálými změnami. Cyklus změn se navíc neustále zkracuje a to vytváří velký tlak nejen na schopnost inovovat, ale také na rychlost zavedení změny. Inovace, která přijde pozdě, již nemusí být inovací.

Jak ale zvládnout tlak na rychlost a předstihnout konkurenci? Samozřejmě, že základem je vždy dobrý nápad. Ale od myšlenky k její realizaci je ještě dlouhá a mnohdy trnitá cesta.

Za vším hledej proces!

Ano, bez lidí s dobrými nápady to nejde! Ale i kreativní lidé potřebují prostředí, které funguje a které je schopné jejich kreativitu podpořit a nápady uvést do života. A to vyžaduje fungující organizaci s dobře nastavenými procesy.

To, jak dobře nebo špatně jsou procesy řízeny se pak projevuje uvnitř i navenek:

  • Ve spokojenosti zaměstnanců a jejich vztahu k organizaci (každý přesně ví, co je jeho role, co se od něj očekává a jak přispívá k úspěchu organizace a může se spolehnout na všechny ostatní)
  • Ve spolehlivosti vůči zákazníkům i partnerům (žádný požadavek se neztratí ani nezapadne, vše se řeší včas a případné problémy jsou náležitě komunikovány)
  • Ve schopnosti rozvoje (organizace se dokáže rozvíjet, udávat směr, přicházet s novými trendy a dokáže kontrolovaně růst)

Jste připraveni inovovat?

Je vaše organizace připravena inovovat? Jak si odpovíte na následující otázky?

  1. Neuniká vám něco důležitého? Sledujete trendy, konkurenci, pozici vašeho produktu nebo služby na trhu? Znáte svoje silné a slabé stránky?
  2. Nezahazujete dobré nápady? Podporujete invenci vašich pracovníků? Motivujete je k tomu, aby přicházeli s nápady? Sbíráte a vyhodnocujete podněty k inovaci?
  3. Máte potenciál inovaci zrealizovat? Má vaše organizace zdroje na realizaci vybrané inovace? Dokážete dobře řídit projekty zavádění změn a veškeré dopady do organizace?

Pokud si nejste jisti, jak využít procesní řízení pro inovace, zkuste využít některou z našich služeb. Rádi vám poradíme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *